Mõned kliendid, kelle kasvu oleme toetanud

Oleme töötanud üle 120 eri kliendiga, kelle äriprotsesse ja efektiivsust on parendatud, kelle heaks on turunduse ja digiturunduse töid tehtud, keda on toetatud turunduskommunikatsiooni- ja meediaplaneerimisega, turundusstrateegia välja töötamisega, turu-uuringute läbiviimisega, turunduse sisendiks äriinfo analüüsiga, müügitoru arendamisega jpm.