Turundus – valesti mõistetud juba 30 aastat…

Kui öelda sõna “turundus”, siis kahjuks mõtlevad ikkagi inimesed selle all turkomi ja kommunikatsiooni: audio-visuaalset ehk videoklippe; visuaalset ehk pilte, postereid, bännereid; teksti ehk artikleid, postitusi, tekstreklaami, kuulutusi, e-maile jms; audiot ehk podcaste, raadioklippe, saateid jne jne jne.

​See kõik on aga KOMMUNIKATSIOON. Kui ta on tehtud lähtuvalt turunduspõhimõtetest: uuritud faktidest, analüüsidest ja mõõdetavatest müügieesmärkidest ning ka hästi järelmõõdetud, siis võib ta panna TURUNDUSKOMMUNIKATSIOONi ehk TURKOMi nime alla. (Vanemates, kauem arenenud, riikides – ehk mitte pool oma elueast okupatsiooni all olnud riikides – on see termin täiesti kasutusel.) 

Aeg oleks meilgi kord majja lüüa. Paljud ettevõtjad tegelevad turundusega endale teadmatult ja kui palkavad turundusjuhti, siis tegelikult liiga tihti palkavad nad sisuliselt kujundaja, turunduskommunikatsiooni- ja/või meediakoordinaatori või hoopis turkomspetsialisti. Aga see pole nende enda süü. Eestis on õpetatud ja tehtud turunduskommunikatsiooni- ja kommunikatsioonitegevusi eksitavalt “turunduse” nime all juba aastakümneid. Aga mis on turundus? Ülalpool seisev illustratsioon selgitab ülevaatlikult ära mis tegevustest koosneb turundus terviklikult.

Keeruliseks teeb turunduse (ja ettevõtluse või ka ärijuhtimise laiemalt) asjaolu, et alati ei käi turundustegevused samas järjekorras. Turunduse ja äri eri plokid on KÕIK teineteisest sõltuvuses ning teineteisega ühenduses nii nagu Borromeo rõngas-illusioon. See tähendab seda, et kui ühes toimub muutusi, mõjutab see ka teisi ning sealgi tuleb ümberkorraldusi teha. Nii on tegelik turundus üks keerulisemaid osi ärist ja turundusjuht on tegevjuhiga tihedalt külg-külje kõrval töötav meeskonnajuht.

Turunduse ja seega ka tõelise turundaja ülesanne on teada. Teada saab ainult siis, kui on piisavalt õpitud, uuritud, analüüsitud ja tegutsetud. Kui räägime turunduse ja reklaami (või ka laiemalt võttes “turkomi”) erinevusest, siis agentuuridega kokku puutunud on ilmselt kohanud ütlust “turundus on teadus, reklaam on usk”. Turkomi ja reklaami toimimist usuvad paljud inimesed vastavalt sellele, mida kanali müügimees neile räägib ja millise nurga alt numbreid näitab. Tihti ka selle järgi, mida nad ise kõige rohkem kasutavad või näevad. On palju lugusid, kus meediaklient usub reklaami toimimist vaid tänu sellele, et tema ise nägi oma koduteel välimeedia plakatit või tema naine nägi telekast reklaami. Või mõned generatsioonid usuvad vaid sotsiaalmeedia toimimist, kuna nad seal ise kõige rohkem aega veedavad. Labane, kuid päris elust teada-tuntud tõik.

Lisaks uuringute ja kogemustega saadud teadmisele, on turundajal oluline teada ka eri turundustaktikaid. Taktikad nagu ristturundus, maskoti-turundus, guerilla turundus, negatiivne turundus, mängustamine jpt ei pruugi paljudel tühjast kohast pähegi tulla. lisaks peab vahet oskama teha turunduskommunikatsiooni tööriistade otstarbel ehk eesmärgil (illustratsiooni paremas servas; kusjuures tärniga märgitud on need, kus sõna “turundus” on valesti kasutatud..).

Teadmine, mis on turundaja ülesanne, aitab juhtidel-omanikel õigeid inimesi palgata. Turundaja töö on sisend toote ja seda ümbritseva teeninduse loomiseks või arendamiseks, kanalite ning hindade planeerimiseks ja turkomi loomiseks. Turunduse kontekstis on kõik müüdav tegelikult toode – ka teenus, isik, bränd jne! Ilma turundusteadmiseta turkomi või reklaami teha on rumalus. Just see rumalus on tekitanud valeseose ettevõtjates: et turundus = reklaam (või turkom) ja tundmuse, et turundus on kulu või raiskamine. Ehk kokkuvõtlikult: nad on tegemist teinud inimestega kes ei tea turundusest terviklikult kuigi palju. Ja reklaamiga on tõepoolest nii: 50% raha läheb alati raisku. Aga kumb 50% ja kuidas raiskamist vähendada, seda ei oska reklaamiteenuste müüjatest keegi öelda.

Niisiis… kui su turundusjuht ei tegele toote enda arendamisega vastavalt kliendisegmentide avastamisele ja tundma õppimisele; kui ta ei tegele konkurentsi seiramisega ja sellele vastavalt ei tee otsuseid toodete, hindade ja tegevuste suhtes; kui ta ei teosta turu-uuringuid, analüüse ja ei mõõda väga erinevaid näitajaid – SIIS ei ole üldse tegu turundusjuhiga. Paljud turundusjuhid on täna tegelikult:
– meediakoordinaatorid
– sotsiaalmeediaspetsialistid
– digiturundusspetsialistid
– kommunikatsioonispetsialistid
– kujundajad (meedia, veebidisainerid vms)
– loovinimised
– turundusassistendid või ka -spetsialistid
jpm

Seega esimene samm, et oma majas kord luua – nimeta ameteid õigesti!

​(Nimetuse sees sõna “juht” kasutamisest ja ametinimetuste inflatsioonist me üldse ei räägigi.)